home Cộng Đồng Game Private - Web Game Lậu | Game Lậu Private

Latest Posts

aaaaaaaaaad

Phân tích vị trí nào là tốt nhất cho Bard – Ông bụt vũ trụ

Đối với Bard, lối chơi đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến đó là hỗ trợ. Tuy nhiên tướng hỗ trợ cũng có 2 nhánh đó là hỗ trợ đỡ đòn và hỗ trợ buff...
Read More
aaaaaaaaaad

Những vị tướng sử dụng độc bá đạo trong Liên Minh

Trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại, sử dụng độc là một trong những khả năng ít ai có. Tuy nhiên một khi đã thành thạo, bạn có thể khiến...
Read More